Thông tin hội chợ

 

 

 

TRIỂN LÃM TÔN VINH HÀNG VIỆT NĂM 2021

Thời gian: 20-21/12/2021 

Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn

                CƠ QUAN CHỈ ĐẠO

             - Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hồ Chí Minh

             - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

             ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

               - Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA)                 

                 ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC

            - Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố - ITPC

             ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

             -  Công ty CP Quảng cáo & Xúc tiến thương mại Đông Nam
 
             -  Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
               
 

Báo chí

Tài trợ

VIDEOS

Download